Các tin đăng trong mục ‘Thủ tục pháp lý’

1. Việc nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ được quy định như sau: a) Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ…

Categories: Thủ tục pháp lý

1. Việc nộp hồ sơ xin tách sổ đỏ được quy định như sau: a) Hồ sơ hồ sơ xin tách sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ…

Categories: Thủ tục pháp lý

1. Việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất được quy định như sau: a) Hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất gồm hợp đồng thế…

Categories: Thủ tục pháp lý